Projekt "Klimatická zeleň" pro obnovu zeleně v krajině

Loga klimagrun

„Klimatická zeleň/Klimagrün/Klimagreen“ je zkrácený název mezinárodního projektu Rakouska a České republiky (INTERREG V-A), který je realizován v rámci programu „Milión stromů pro krajinu“ spoluprací regionálních samospráv, sdružení místních akčních skupin a dalších partnerů.

V projektu se přenosem know-how vytváří společné postupy pro výsadby zeleně, které pomohou v adaptaci území regionálních samospráv Dolního Rakouska, Jižní Moravy a Jižních Čech na klimatické změny.

Projekt probíhá od 01.10.2017 a bude ukončen k 31.03.2020. Do projektu, jehož uznatelné náklady dosahují částky 1 mil. eur, jsou zapojeni partneři z pohraničí Česka a Rakouska a každý ze zapojených partnerů má vlastní přínos k realizaci tohoto pilotního projektu.

Cílem projektu je rozvinout v obcích, spolcích, u zemědělských podnikatelů a široké veřejnosti povědomí o klimatickém významu stromové zeleně a ukázat na celý rozsah ekosystémových služeb ovocných a neovocných dřevin v zemědělské krajině. Projekt bude sbírat a vybranou formou šířit informace, které budou sloužit pro vzdělávání široké veřejnosti. Informace budou publikovány na seminářích, komunitních setkáních, v článcích a publikacích. Budou vytvořeny společné metody pro výsadby a péči o zeleň v obcích. Pozitivní dopad celého projektu lze spatřit také v uplatnění inovativních metodik pro zlepšení ochrany půdy výsadbou vybraných dřevin.

Hlavním výstupem projektu na území Jihomoravského kraje bude realizace 54 seminářů a následně komunitní modelové výsadby 1000 ovocných stromů do školních a obecních sadů, 750 ovocných i neovocných stromů do zelených pásů podél cest a 750 stromů a keřů do mezí v zemědělské krajině. Tyto výsadby budou založeny a sledovány ve vztahu ke klimatickým změnám. Přínosem bude výběr vhodných dřevin odolnějších výkyvům srážek i teplot a vytvoření postupů péče o zeleň pro zlepšení mikroklimatu uvnitř obcí i mimo zastavěné území.

Na tomto projektu spolupracují partneři z Rakouska:

· Země Dolnorakousko – Úřad Dolnorakouské zemské vlády / Land Niederösterreich - Amt der Niederösterreichischen Landesregierung jako řídící partner

· Spolek „Příroda v zahradě - Verein "Natur im Garten" – partner

· Dolnorakouský agrární okresní úřad – Oddělení zemského rozvoje/Odbor ochrany půdy a zemědělství - Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde – Fachabteilung Landentwicklung / Fachbereich Bodenschutz und Landschaftsgestaltung – partner.

A na české straně:

· Jihomoravský kraj

· Jihočeský kraj

· Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jihomoravského kraje,

· Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje,

· Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Horňácko,

· Přírodní zahrada z.s.

 

Zpracoval 14.2.2018: Mgr. Vít Hrdoušek, manažer projektu Klimatická zeleň za KS MAS JMK

 

 

Fotogalerie

6
DSC 1196
P1110472

 

 

 

Nová příručka pro řez ovocných dřevin je na světě!

Pod rukami našich slovenských kolegů Ľudovíta Vašše a Jána Veselého, vznikala nová praktická "Příručka pro řez ovocných dřevin".

O její vznik se zasloužil zejména kolektiv autorů:

Text: Ján Veselý, Ľudovít Vašš
Kresby: Ján Veselý
Fotografie: Ľudovít Vašš, Stanislav Boček, Ondřej Dovala, Ján Veselý, Zuzana Hrušková
Posoudill: Ondřej Dovala - český pomológ
Layout a sazba: Zuzana Hrušková
Vydáno: 2017

Jak je napsáno hned v úvodu příručky, vznikla na základě absence odborné literatury v řezu dlouhověkých stromů s volně rostoucí korunou, které jsou štěpeny na semenných podnožích.

Více se dozvědět o příručce a samozřejmě i stáhnout si její elektronickou podobu můžete v sekci - Příručka pro řez ovocných dřevin

Nové leporelo „Žijme s ovocem“

Partneři z Východních Čech vydali na podporu programu "Milion stromů" umělecky zpracované leporelo, které jistě potěší :-).

Leporelo - přední strana

Leporelo - zadní strana

Vhodné jako motivace pro vaši obec, školu či spolek pro další výsadby.
V tištěné podobě k dostání na MAS Strážnicko a MAS Podchlumí.

Kontakt:

Ing. Petra Štěpánková
Místní akční skupina Podchlumí
Holovousy 39, 508 01 Hořice
tel.: 724 164 673
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Alginit: Přírodní eko-bio pomocná půdní látka

Alginit je mimořádný přírodní produkt, určený pro široké využití v zemědělství, vinohradnictví, zahradnictví, sadařství, lesním hospodářství. Má využití na trávníky, okrasné keře, květinové záhony, zahradní plodiny, pokojové, balkonové rostliny, ovocné dřeviny, živé ploty, pro rekultivaci půd a erozivních ploch, je alternativou chlévského hnoje. Je účinný proti suchu, vymrzání, rostliny jsou odolnější proti chorobám a škůdcům.

Alginit je unikátní ekologickou půdní pomocnou organickou látkou s dlouhodobým účinkem v půdě (3-5 let) pro zvyšování výnosů všech půd a pro velkou sorpční schopnost je výborným regulátorem vlhkosti a udržitelnosti sorpčního komplexu v půdě s výrazným protierozním efektem. Blokuje odtok vody do nižších horizontů půdy.

Alginit má jedinečné složení a vynikající vlastnosti. Obsahuje 64 mikro a makro prvků a humus (až 40%) vzniklý rozpadem druhohorních řas (algea). Je přirozeným půdním kondicionérem a pro významný obsah bóru má protiplísňové účinky. Váže na sebe toxické těžké kovy.

Alginit je přírodní, ekologickou surovinou bez průmyslových přísad pro zásadní zlepšení půdních podmínek a pro zvýšení odolnosti před vodní a větrnou erozí. Obohacuje půdu postupným uvolňováním makro a mikro prvků. Upravuje kyselost půd (až 35% vápna). Zamezuje vyplavování živin z půdy, zabraňuje zhutňování a vysoušení půdy – půda zůstává kyprá.

Alginitem nelze přehnojit a jeho doporučené dávkování jsou tři polévkové lžíce na 1 litr květináče, 0,5-1,5 kg pod sazenici nebo 2-4 kg/m2 půdy.

Alginit je certifikován UKZUZ a u Biokont CZ s.r.o jako přípravek, který lze používat v ekologickém zemědělství.

Bc. Dominik Osička – Vinařství Maláník-Osička s.r.o. Mikulčice

Na základě velmi dobrých zkušeností s použitím Alginitu v roce 2015 jsme se rozhodli opět použít přípravek před výsadbou vinice. Na podzim roku 2015 jsme rozhodili Alginit v dávce 4 tuny na 40 arů pozemku. Následně byl zapraven orbou do půdy. Po aplikaci chlévské mrvy byl pozemek zrigolován a z jara 2016 byl pozemek řádně upraven. Vinice byla na pozemku vysázena strojem bez zalití vodou. Sazenice i bez závlahy velmi dobře zakořenily (100% ujmutí) a narostly do výšky 2,5 m.
Půda zůstala velmi kyprá a velmi vlhká, i když opět v našich podmínkách bylo sucho. Sazenice jsou ve vynikajícím stavu, dobře zakořeněné.

malanik2

Mgr. Jakub Čevela – Vinařství Čevela, Dolní Bojanovice

Po zkušenostech ze suchých let, jako byl ročník 2015, jsem se rozhodnul nepodceňovat počasí a Alginit používat při každé výsadbě, protože při srovnání pozemků, kde byl Alginit použit a kde nebyl je zcela markantní rozdíl. U pozemků s Alginitem došlo k bezproblémovému zapěstování kmínku v prvním roce na 95% sázených hlav, zatímco u pozemků bez Alginitu se kmínky vytahují až ve druhém roce. K zapěstování kmínků došlo jen u 8% sázených hlav.

Ing. Pavel Pastorek – ředitel Templařských sklepů Čejkovice

Na jaře letošního roku jsme vysadili 7 ha nových vinic. Na základě dobrých zkušeností s půdním přípravkem Alginit v extrémě suchém loňském roce jsme aplikovali na podzim 2015 před rigolací Alginit v dávce 7 tun na hektar. S použitím tohoto přípravku jsme maximálně spokojeni. Proto jsme se rozhodli, že pro podzimní přípravu půdy na jarní vysadbu nových vinic v roce 2017 budeme znovu aplikovat Alginit v dávce 9 tun na jeden hektar, což je asi 1,5 kg na jednu sazenici vinné révy.

Ing. František Mádl – Vinařství Hana Mádlová, Velké Bílovice

Alginit mohu z vlastní zkušenosti jenom doporučit. Je to výborný přípravek nejen při výsadbě nových vinic, ale také pro přihnojování mladých vinic, a dále pro přihnojení podsadeb zejména ve starých vinohradech. Výrazně zlepšuje půdní podmínky pro optimální růst a vývoj vinné révy.

Šlechtitel Lubomír Glos – Vinařství Glosovi, Moravská Nová Ves

Před výsadbou této vinice v květnu 2016 - viz foto - jsem použil půdní přípravek Alginit. Jak ukazují letošní výsledky, významně pomáhá zlepšovat půdní vlastnosti, např.  strukturu, sorpční komplex, atd. a usnadňuje rostlinám využívat živiny a vláhu přítomné v půdě. Proto má Alginit významné místo v systému přípravy pozemků na výsadbu,
ale i při běžném pěstování rostlin.

glos

Vladimír Šebestík – zahradnické centrum Larix® Lusatia, Lužice u Hodonína

Alginit využíváme již druhý rok v okrasných zahradách, při výsadbě okrasných rostlin, travnatých ploch. Zákazníci si pochvalují dobré výsledky při pěstování zeleniny a jahod. Výsledky splnily naše očekávání. Rostliny jsou zdravé a vitální.

Za všechny drobné vinaře z Mutěnic, kteří použili Alginit napsal Václav Liška

O Alginitu jsem si přečetl v roce 2015 ve vinařském obzoru. Nezdálo se mi, že by to byla nesolidní reklama. Tak jsem se rozhodl, že Alginit vyzkouším. Při výsadbě na podzim 2015 jsem pod každou sazenici dal litrový hrnek Alginitu totéž jsem udělal i u sazenic vysazených o rok dříve, kde jsem odhrnul rýčem zeminu od sazenice a dal litr Alginitu. Vzrůst sazenic je velmi dobrý (1 až 2 m). I moji přátelé, kterým jsem Alginit doporučil, jsou velmi spokojeni.

Ing. Miroslav Bravenec, Čejkovice

Když vidím nově vysazené aleje stromů, hlavně kolem silnic, kde dochází až k polovičnímu uschnutí, tak je mě těch stromů opravdu líto. Aby k podobným problémům nadocházelo, tak by bylo vhodné ke každému nově vysazenému stromku přidat při výsadbě pod kořeny cca 1,5 - 3 kg Alginitu, podle velikosti vysazovaného stromku. Takto aplikovaný ekologický přípravek Alginit, jako výborná startovací látka, podpoří růst a vývoj kořenového systému, ochrání stromy před vysycháním v době dlouhotrvajícího suchého počasí a před vymrzáním a usnadňuje lepší využití vláhy a živin. Alginitem je také vhodné přihnojit již vysazené mladé stromky.

Ing. Miroslav Bravenec - Čejkovice

Tel.: +420 606 237 126

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sklad-distribuce: Dolní Bojanovice, Čejkovice

Kompletní znění a podoba článku o Alginitu, který vyšel v odborném časopise Vinařský obzor v č. 10/2016:

Alginit letak A4 2016 2 1

 

 

 

  • 1
  • 2