Počítadlo vysazených stromů

0003885

Každý nový strom znamená dobrý počin pro lidi,
ale i pro přírodu.

Seznam zapojených MAS v Jihomoravském kraji

MAS Bobrava, z.s.
Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z.s.
MAS Brána Vysočiny, z.s.
Místní akční skupina Dolní Morava, z.s.
MAS Hustopečsko, z. s.
Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
MAS Moravský kras z.s.
MAS Partnerství venkova, z. s.
MAS Podbrněnsko, spolek
MAS Slavkovské bojiště, z.s.
MAS Strážnicko, z.s.
MAS Vyškovsko, z.s.
MAS Znojemské vinařství, z. s.
Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s.
 • 73 ks jabloň
  32 ks hrušeň
  26 ks třešeň
  0 ks švestka
  7 ks slivoň
  2 ks Mandloň
  77 ks ostatní
 • 27 ks jabloň
  33 ks hrušeň
  122 ks třešeň
  24 ks višeň
  59 ks švestka
  6 ks broskvoň
  29 ks meruňka
  32 ks ořešák
  107 ks javor
  2 ks moruše
 • 20 ks jabloň
  1 ks hrušeň
  23 ks třešeň
  27 ks švestka
  3 ks ostatní
 • 94 ks jabloň
  29 ks hrušeň
  7 ks třešeň
  0 ks švestka
  128 ks ostatní
  1 ks meruňka
 • 0 ks jabloň
  46 ks hrušeň
  0 ks třešeň
  0 ks švestka
  29 ks ostatní
 • 2 ks jabloň
  5 ks hrušeň
  45 ks třešeň
  0 ks švestka
  9 ks moruše
  13 ks lípa
  6 ks ostatní
 • 59 ks jabloň
  247 ks hrušeň
  142 ks třešeň
  31 ks švestka
  45 ks oskeruše
  44 ks kdouloň
  47 ks mišpule
  111 ks dřín
  12 ks moruše
  116 ks ostatní
 • 40 ks jabloň
  7 ks hrušeň
  40 ks třešeň
  16 ks švestka
  56 ks ořešák
  22 ks meruňka
  130 ks ostatní
  20 ks javor
 • 0 ks jabloň
  0 ks hrušeň
  0 ks třešeň
  0 ks švestka
  0 ks ostatní
 • 0 ks jabloň
  0 ks hrušeň
  0 ks třešeň
  0 ks švestka
  28 ks ostatní
 • 0 ks jabloň
  0 ks hrušeň
  10 ks třešeň
  0 ks švestka
  0 ks ostatní
 • 27 ks jabloň
  2 ks hrušeň
  5 ks třešeň
  29 ks švestka
  7 ks meruňka
 • 51 ks třešeň
 • 91 ks jabloň
  85 ks hrušeň
  59 ks třešeň
  2 ks višeň
  54 ks švestka
  2 ks meruňka
  7 ks ořešák
  42 ks slivoň
  19 ks ostatní

Informace o nositeli aktivity

Pilotní aktivity iniciativy "Milion ovocných stromů pro krajinu" byly odstartovány na základě spolupráce místních akčních skupin (MAS) v Jihomoravském kraji, kdy v rámci realizace projektu "Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020" byla vytvořena společná Příručka výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska a také tyto webové stránky. Projekt, jehož nositelem je Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR Jihomoravského kraje byl realizován za podpory Jihomoravského kraje.

Co nabízí nová Příručka výsadby ovocných dřevin?

Ambicí této Příručky výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska je zvýšit podíl využití druhů ovocných dřevin a jejich vhodných odrůd v opatřeních zvyšujících ekologickou resilienci zemědělských krajin na měnící se klima. Podpora pěstování bohaté škály tradičních ovocných dřevin v naší kulturní krajině také přináší klimatický, zemědělský, krajinářský, kulturní, turistický a ekonomický efekt. Příručka je zaměřena na záchranu, pěstování a užití místních, krajových, tradičních a dalších odolných odrůd ovocných dřevin. Příručka je určena pro extenzivní výsadby ovocných dřevin, které budou plnit produkční a současně i výše uvedené mimoprodukční funkce v krajině.... více zde...

Milion ovocných stromů pro krajinu