MILION STROMŮ - MAS Horňácko a Ostrožsko

Hrušňové aleje v Zálučí

Farma Blatnička v říjnu 2016 vysadila 3 hrušňové stromořadí v celkové délce 1100 m. Cílem výsadby bylo rozčlenit více než 30 ha velký blok orné půdy na menší celky, a tímto zvýšit pestrost krajiny, její ekologickou stabilitu, snížit vodní a větrnou erozi a vytvořit nové biotopy pro ptáky zemědělské krajiny (v současnosti nejohroženější skupina ptáku nejen v Česku, ale i v celé Evropě). Vysazeno bylo 110 ks hrušní v 24 odrůdách. I díky těmto 3 novým alejím roste kolem Blatničky na 50 různých starých odrůd hrušní.

Iniciátor: Farma Blatnička
Realizátor: Farma Blatnička
Datum výsadby: 31.10.2016
Počet a druh: 110 ks hrušní v 24 odrůdách

FOTOGALERIE

DSC 4456

Třešňovo-jabloňová alej v obci Blatnička

Obec Blatnička vysadila v listopadu 2016 kolem Lánské cesty (od kostela směrem na mysliveckou chatu) přes 750 m dlouhé stromořadí. Cílem výsadby bylo rozčlenit velké bloky orné půdy a ozelenit zemědělsky intenzivně využívanou krajinu, posílit protierozní, rekreační, vycházkovou a odpočinkovou funkci krajiny. 18 starých odrůd jabloní a 11 starých odrůd třešní bylo vysázeno dle období dozrávání. Zastoupeny jsou nejrannější i velice pozdní odrůdy – alej tak nabídne ovocné osvěžení kolemjdoucím od konce května až do prosince.

Iniciátor: Obec Blatnička
Realizátor: Obec Blatnička 
Datum výsadby: 6.11.2016
Počet a druh: 36 kstřešní 
                            36 ks jabloní

FOTOGALERIE

DSC 4448

 

Tento web používá technická cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.

Souhlasím