Agrolesnictví

Agrolesnictví - praktické možnosti realizace dle nařízení vlády (přílohou), která v červnu 2023 schválila možnost výsadby stromů na zemědělské půdě a tím umožnila realizaci evropských dotačních podpor až 500 000 Kč na hektar pro na výsadby stromů do travních porostů a na ornou půdu s udržitelností nejméně 5 let, vice v přiložené prezentaci, a  info na stránkách Českého spolku pro agrolesnictví https://agrolesnictvi.cz

 

Nařízení vlády

Prezentace - praktické AGROLESNICTVÍ

 

 

Tento web používá technická cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.

Souhlasím