Seminář "Ovocný strom pro krajinu" v MAS Dolní Morava

V úterý 27. září 2016 v podvečerních hodinách uspořádala Místní akční skupina Dolní Morava v Kulturním domě v Mikulčicích seminář "Ovocný strom pro krajinu".

Tento seminář byl realizován v rámci projektu "Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020" za podpory Jihomoravského kraje.
Přednášejícím byl manažer MAS Strážnicko a autor nové publikace věnující se problematice výsadeb ovocných stromů v krajině Mgr. Vít Hrdoušek. Ten se s účastníky podělil o celou řadu informací a cenných rad, například jak vysazovat stromy do krajiny a bojovat tak proti změnám klimatu, vodní i větrné erozi. Dalším tématem semináře bylo sázení původních ovocných dřevin v naší krajině, které jsou zároveň odolnější proti změnám klimatu i současným nemocem.
Na semináři měli účastníci také jedinečnou možnost ochutnat mošt ze staré ovocné odrůdy. O tom, že byl mošt výborný, svědčily také rychle vyprázdněné džbánky.
Po přednáškové části semináře byl prostor pro dotazy. Otevřely se témata jako například vhodný výběr odrůd stromů pro výsadbu v extravilánu pro zabránění nežádoucí větrné erozi, výběr ovocných stromů do školní zahrady, nebo jaké jsou možnosti hnojení nově vysazených stromků.

Většina účastníků semináře plánuje v dohledné době vysazovat stromy. Informace o provedených výsadbách a fotky z výsadeb nejen ovocných stromů je možné zadávat pomocí jednoduchého formuláře do společné databáze výsadeb na stránkách www.milionstromu.cz
Na těchto webových stránkách mohou zájemci také získat cenné rady a informace týkající se sázení ovocných dřevin, příklady dobré praxe, nebo třeba stáhnout zbrusu novou publikaci o výsadbách ovocných dřevin v krajině.

Fotogalerie

Os 001
Os 002
Os 003
Os 004
Os 005
Os 006
Os 007
Os 008
Os 009
Os 010
Os 011
Os 012
Os 013
Os 014
Os 015
Os 016
 

Seminář "Řez ovocných stromů" v MAS Boskovicko PLUS

Ve středu 30. března 2016 jsme se sešli v obecním sadě obce Crhov, abychom se dozvěděli informace o řezu ovocných stromů.

Tento seminář jsme pořádali ve spolupráci s MAS Bránou Brněnska. Odborný výklad měl na starosti Ing. Stanislav Boček, který v Crhově hospodaří ekologicky šetrnými postupy a je specializován na produkci vysokokmenů, případně polokmenů a starých odrůd jabloní. V rámci semináře jsme se dozvěděli teorii v praxi, zasadili jsme si strom a názorně jsme si ukazovali, jak se to dělat má i nemá. Hlavní část přednášky se pan Boček věnoval samotnému řezu, ukázali jsme si na několika ovocných stromech prakticky, jak dělat řez v mnohých případech a nakonec jsme měli i ukázku řezů na stromech starých. Celkově byl seminář velice zajímavý, praktický a hlavně jsme si odnesli spoustu nových informací a rad.

Fotogalerie

IMG 2123
IMG 2129
IMG 2138
IMG 2145
IMG 2147
IMG 2148
IMG 2149