Výsadba v obci Svatobořice-Mistřín

Výsadba stromů v obci Svatobořice-Mistřín proběhla dne 15. 9. 2016.

Do výsadby stromů před základní školou se s vervou zapojili žáci prvního stupně místní školy. Starosta obce Ing. Miroslav Veselý společně s paní starostkou Ing. Bc. Annou Hubáčkovou, která projekt společně s Kyjovským Slováckem v pohybu iniciovali, dětem povykládali o důležitosti stromů v krajině a jejich velkém množství funkcí pro flórů a faunu. Pak se šlo sázet. Děti s nadšením pozorovaly, jak pan starosta s panem ředitelem školy Mgr. Zbyňkem Maškem dávají stromy do připravené půdy. Obrovský zájem dětí vyvstal s možností podílet se na udusání hlíny u zasazeného stromu, což si chtěl vyzkoušet každý žák. Celou výsadbovou akci doprovázela příjemná nálada a děti se prakticky poučily, jak sázení stromů má správně vypadat.

Iniciátor:             Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Realizátor:           Obec Svatobořice-Mistřín
Datum výsadby:   15.9.2016
Počet a druh:      1ks hruška, 1ks moruše

FOTOGALERIE

Image001
Image002
Image003
Image004
Image005
Image006
Image007
Image008
Image009
Image010
Image012
Image013
Image014
Image015
Image017
Image018
Image019
Image020

Výsadba u obce Křižanovice

Sázení starých krajových odrůd ovocných stromů.

K příležitosti 110. výročí založení ovocného sadu v Katovině jsme zorganizovali akci ” 110 ovocných stromů pro Katovinu”. Akce spočívá v tom, že se do roku 2018, kdy bude zmíněné výročí, vysadí 110 ovocných stomů – starých krajových odrůd. Vzhledem k tomu, že tento sad založil v roce 1908 učitel obecní školy v Křižanovicích pan Jan Benda bylo by symbolické, kdyby zmíněné stromy vysadili občané Křižanovic. V roce založení bylo vysázeno 300 stromů z nich některé již odumřely, byli vykáceny, nebo se jejich čas pomalu naplňuje.

Iniciátor:            Kamil Šedivý
Realizátor:          Občané Křižanovice, přátele PP Člupy - M.Robeš, L.Štěrba, Z.Loucký, S.Kovařík, M.Mikulášková, K.Šedivý
Datum výsadby:  20.4.2016
Počet a druh:     20ks staré odrůdy

Fotogalerie

DSCF2270
DSCF2271
DSCF2275
DSCF2279
DSCF2281
DSCF2284
DSCF2288

Výsadba v Hrušovanech nad Jevišovkou

Výsadba třešňové aleje podél řeky Jevišovky žáky 9. třídy ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou.

Město Hrušovany nad Jevišovkou se již delší dobu chystalo vysadit ovocnou alej starých a krajových odrůd ovocných stromů podél polní cesty kolem řeky Jevišovky. Celá výsadba tak měla za cíl návrat k původnímu krajinnému rázu této lokality. Alej by měla plnit funkce užitkové a poznávací. Jelikož je komunikace, podél které je alej osázena, často využívána k procházkám místních obyvatel, předpokládá se, že ovoce bude pro chodce vítaným zdrojem občerstvení.

Hlavním cílem celé akce bylo zapojení žáků 9. třídy místní Základní školy Hrušovany nad Jevišovkou do výsadby i do následné péče o vysazené stromky. A opravdu - školáci si mohli „svůj“ stromek nejen vlastnoručně zasadit, ale formou převzetí patronátu nad tímto konkrétním stromem si jej také mohli pojmenovat a každý byl zvědavý, kdy začně jeho stromek nést ovoce. Na to si ale budou muset školáci ještě nějaký ten rok pokat. Především by ale měly tyto vysazené stromky upevňovat vztah dětí k místu, ve kterém žijí.

Odborný dohled nad výsadbou byl svěřen pracovníkovi Technických služeb města Hrušovany nad Jevišovkou, ale do projektu se zapojili také paní učitelky, starosta města Ing. Miroslav Miloš, předseda MAS Hrušovansko Ing. Bronislav Prudký a manažerka MAS Hrušovansko Bc. Simona Dvořáčková. Přejme stromkům v nové aleji i jejich mladým opatrovníkům ať ve zdraví rostou a sílí.

Iniciátor:            MAS Hrušovansko
Realizátor:          žáci 9. třídy ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou
Datum výsadby:  22.04.2016
Místo výsadby:    polní cesta podél řeky Jevišovky na jižní straně Hrušovan nad Jevišovkou
Druhy a počet:   Třešeň, 10 stromů


Fotogalerie

IMG 20160422 092349
IMG 20160422 092420
IMG 20160422 092448
IMG 20160422 092929
IMG 20160422 093049 Uvod
IMG 20160422 093440
IMG 20160422 093539
IMG 20160422 093815
IMG 20160422 094038

Ovocné stromy pro MAS Boskovicko PLUS

MAS Boskovicko PLUS se během jarních měsíců roku 2016 aktivně zapojila do akce milion stromů pro krajinu,

tak že iniciovala výsadbu 12 ks ovocných stromů v rámci svého regionu. K výsadbě byly vyzvány všechny obce MAS, z nichž projevili zájem tyto obce: Benešov, Boskovice, Kozárov, Křtěnov, Olešnice, Rozsička, Svitávka, Tasovice, Valchov a Žďárná. Celkem tedy tyto obce vysadily 12 stromů a přímo se tak podílely na celé akci.

MAS vybrala několik původních odrůd vysokokmenných jabloní a zástupci jednotlivých obcí následně zajistili jejich výsadbu ve své předem vybrané lokalitě. V několika případech se jednalo o zahradu místní mateřské základní školy, v jednom případě pak strom roste v zookoutku, jinde budou stromy dotvářet volnou krajinu.

Iniciátor:              Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z.s.
Realizátor:            jednotlivé obce
Datum výsadby:    22.04.2016
Místo výsadby:      dle výběru jednotlivých obcí


Fotogalerie

 

Beneov
Boskovice 2
Boskovice 3
Boskovice Baov
Boskovice
Kozrov
Ktnov
Olenice
Valchov 2
Valchov

Výsadba ve Tvarožné Lhotě

Dětmi obnovená třešňová alej nad obcí

V MAS Strážnicko, která iniciovala program „Milion stromů“ proběhly výsadby již na přelomu roku (listopad a únor). Sázelo se v obci Tvarožná Lhota, kde byla nejprve dětmi z místní školy, dále rodinami a zástupci osadního výboru obnovena třešňová alej v délce 2km vedoucí podél silnice z obce do rekreační oblasti Lučina. Bylo vysazeno 75 třešní, 5 starých odrůd – Karešova, Donisenova, Rychlice, Burlat, Kaštánka. Výsadby proběhly s podporou obce Tvarožná Lhota a MAS Strážnicko.
Dále jsme poskytli informační servis ostatním MAS v projektu: MAS D. Morava, MAS Mikulovsko, MAS Hustopečsko aj. Na Strážnicku jsme 23.5.2016 hostili zájemce o výsadby z MAS Vyškovsko, kde jsme představili naše dosavadní aktivity, a proběhl malý seminář k zakládání, údržbě a řezu výsadeb ovocných stromů.
MAS Strážnicko se aktivně zúčastnila proběhlých seminářů, kde také ve spolupráci s Mendelu navrhla další projekt typu Life a projekt přeshraniční spolupráce At – CS – SK s Dolnorakouskou vládou. Tyto projekty budou možným pokračováním stávajícího programu Milion ovocných stromů na území okolních států.

Iniciátor:    MAS Strážnicko, z.s.
Realizátor:    Obec Tvarožná Lhota
Datum výsadby:     25.2.2016
Místo výsadby:    třešňová alej v délce 2 km vedoucí podél silnice z obce do rekreační oblasti Lučina

Fotogalerie

IMG 4150
IMG 4260
IMG 4304

Tento web používá technická cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.

Souhlasím